Frisim Summer of Code 1: förhandsvisning av Frisim feedCache

En av mina semesterdagar har jag sysselsatt mig med ett nytt Frisim-projekt som jag kallar Frisim feedCache.

Vad är Frisim feedCache?

Frisim feedCache kan enklast jämföras med Feedburner, som är en plattform för att distribuera RSS-feeds. Skillnaden är att Frisim feedCache, åtminstone till en början, är begränsad till feeds för just Frisim.com, men också att feedCache inte bara distribuerar RSS, utan bland annat data i Javascript, JSON, hela ”widgets” och andra format.

Hur ser Frisim feedCache ut?

Frisim feedCache har egentligen inget utseende, men det finns i alla fall en preliminär webbsida som visar hur feedCache kan användas. Den sidan ser just nu ut såhär:


Frisim feedChange Screenshot

Varför har jag gjort detta?

Frisim har relativt begränsade server-resurser. Frisim kör idag på en endaste server (co-located hos Netcamp.se här i Linköping). Även om det finns ett system som kan ta över om denna server skulle krascha fullständigt så görs alla sökningar och alla anrop mot denna server. Servern får idag utstå relativt många anrop per sekund, och även om den inte har några som helst problem med det idag, så skulle jag gärna vilja att många fler använder våra nyhets- och blogg-data. Många av anropen mot servern är automatiserade och ställer samma ”sökfråga” gång på gång. Detta gör att jag gärna vill mellanlagra sådana sökningar så att själva letandet i sökindexet inte behöver upprepas allt för ofta. Frisim feedCache gör denna mellanlagring och tanken är att det ska avlasta Frisim-servern i framtiden. Frisim feedCache kommer också att kunna användas för mina ”undertjänster” Nyhetsrubriker och Nyhetsfilter.

Hur är det byggt?

Eftersom tanken är att avlasta vår Frisim-server, och kunna skala för massvis av användare, så använder feedCache Google App Engine. Frisim feedCache är programmerat i programspråket Python och är c:a 300 kod-rader. Scriptet använder Googles Datastore för att lagra data.

När är det klart så att även andra kan prova?

I sann ”Summer of Code [Twingly video]”-anda så är det inte så noga med deadlines ;-) Frisim feedCache är ”klar” i den mening att den går att använda, men det återstår lite testning, och lite slipande på Javascript-widgets. Det går att besöka Frisim feedCache, och en RSS-feed med en ren bloggsökning på ordet [google] kan redan nu ses på länken:

http://feedcache.frisim.se/?q=kategori:bloggar%20google&o=rss

Vill du beta-testa, utforma en widget, eller har något annat förslag, så lyssnar jag gärna.

Uppdatering: Nu har feedCache fått en subdomän under Frisim.se, kopplad till Google Apps. Det har också kommit upp lite mer instruktioner på webbsidan.

Comments are closed.