Visa Google News-nyheter på hemsidan

Google skriver idag om att de släpper möjligheten att Adding Google News to Your Site. Jag har svårt att se varför de gör detta. Funktionen har funnits tidigiare, men självklart får de ganska stor utväxling på denna typ av tjänst när de har användare i hela världen.

Min version av nästan samma sak finns på Nyhetsfilter.com eller feedCache. Min version saknar nyhetsklassificeringen, men erbjuder fler designmöjligheter.

Comments are closed.