Google App Engine i betalversion

Google App Engine släpptes igår i en betalversion som innebär att man kan betala för att utnyttja mer resurser än den kvot som finns i gratisversionen. Google är tyvärr riktigt djävliga i och med att de samtidigt justerar ner gränsen för resursutnyttjande för gratisalternativet. CPU nyttjandet är just nu gratis upp till 46 CPU-timmar per dag, vilket justeras till 6.5 CPU-timmar. Trafiken är just nu gratis upp till 10GB per dag, vilket justeras ner till 1GB per dag. Reduceringen av gratiskvoten görs om 90 dagar. Lagringsutrymmet ökas från 0.5GB till 1GB.

De nya priserna innebär att det kostar ungefär:

  • 90 öre per CPU-kärne-timma.
  • 90 öre per GB inkommande trafik, och 1.10kr för utgående trafik, all trafik räknas.
  • 1.35kr per GB som sparas.
  • 0.1öre per epost som skickas (exklusive trafikkostnaden).

Resurser som just nu är gratis kommer alltså att kosta runt 45 kronor per dag att nyttja när den nya kvoten träder i kraft. Jag har inte varit så imponerad över Google App Engine tidigare (Ok, själva SDKn som används för utveckling och testning är superbra) och detta gör knappast att jag blir mer imponerad. Känns inte som jag är sugen på att betala ett öre innan de fixar enkla buggar som den jag rapporterat.

Som ReadWriteWeb konstaterar så är Google App Engine bara lite billigare än Amazon EC2 med S3-lagring. Amazons lösning är mycket mer flexibel när det gäller programspråk, men är mer komplicerad när det gäller skalbarheten, då du får sökta det själv hos dem.

Comments are closed.