Ingen mer gratis ”klicketext” till nyhetsartiklar?

Norrmännen upprör mig när de vill ta betalt för att länka nyheter ”kommersiellt”. Samtidigt så är det naturligt att Klareringstjänsten” väljer att sätta emot när Meltwater News först väljer att betala, men sedan slutar. Fd-Agent25-Matti skriver mer på sin blogg. Jag tycker det är intressant att norska Google News inte anses påverkas av detta då de är riktade mot den ”privata marknaden”. Jag undrar vilken marknad som Frisim anses vara riktad mot – ingen? ;-)

Comments are closed.