Söndagshack: Jämför nyhetssökresultat

Jag har snickrat ihop ett litet verktyg för att enkelt kunna jämföra och utvärdera resultat från några svenska nyhetssökmotorer. Verktyget är byggt för att jag ska kunna använda det i någon form av intern kvalitetsutvärdering av någon av mina sökmotorer. Verktyget kan just nu göra sökningar hos Frisim.com, Nyhetr.se, Eniro.se/nyhetssök, Newsbrook.se, Nyhetsportalen.se och Google News.

Sökresutlaten som visas här är de resultat som fås i de RSS-flöden som respektive sökmotor levererar. I de fall som RSS-flöden innehåller HTML så har den tagits bort, vilket ibland påverkar utseendet på artikelns ingress. Nyhetssökmotorerna har olika antal källor och hanterar dubbletter av nyhetsrubiker lite olika – vissa visar alla dubbletter, medans andra sållar bort dem och bara visar en länk. Vissa av sökmotorerna söker bara i rubrik och ingress, andra i hela artikeltexten. Även det påverkar naturkligtvis träffarna.

Prova gärna här. Vilken nyhetssökmotor funkar bäst för dig?

Comments are closed.