Söndagshack: Tweets som länkar nyheter

För en månad sedan skrev jag om möjligheten att visa tweets som länkar till nyheter. Jag noterade då att det går bra att söka fram länkar med hjälp av Twitters sökfunktion.

Nu har jag provprogrammerat lite. Det visade sig vara mer komplicerat än jag trodde. Problemet är att Bit.ly, som används för att skapa korta länkar, ger olika länkförkortningar (hash) beroende på vem som skapat dem. De skapar alltså olika länkar till en och samma URL, t.ex dessa två http://bit.ly/W7yzX, http://bit.ly/JkPmw leder till exakt samma URL. Det som behövs är därför en möjlighet att fråga Bit.ly om alla förkortningar som de skapat för en viss länk, och sedan söka hos Twitter efter ”tweets” som använder någon av dem. Alterantivt behöver man hålla koll på hela Twitter-flödet och ”expandera” alla kort länkar. Trixigt! Som tur är finns det redan några som har funderat på problemet, t.ex Twingly och Backtweets. Jag har provat Backtweets och kan nu även visa ”tweets” som länkar till en specifik nyhet. Så här ser det ut:
Det är så kul att baka in en ”mellanhand”, men det är lite enklare än att försöka göra ”deals” med Bit.ly och andra länkförkortare om att få göra denna typ av ”bakåtuppslagningar”.

Nackdelarna med Backtweets är att den ibland returnerar felaktigheter, samt att det naturligtvis innebär ytterligare en fördröjning innan tweeten hittas. Än så länge visas bara relaterade tweets under ”aktuellt-filken” på Nyhetr.se, men om det visar sig ge något mervärde är det enkelt att skapa även för andra listor med nyhetslänkar. Just nu är det mestadels nyhetssajternas egna Twitter-feed-bots som länkar deras egna nyheter, vilket inte är speciellt intressant, tyvärr.

Som av en tillfällighet är detta väldigt likt den funktionalitet som nysläppta Twingly Channels har. Nyhetr.se använder dock inte tweets för att rangordna nyheterna, utan det sker fortfarande bara med hjälp av blogglänkar eller ”word bursts”.

Comments are closed.