Delningar av nyheter på Facebook och Twitter

Nyhetr.se har fått en ny liten funktion; för varje ”toppnyhet” så visas hur mycket den har delats på Facebook och Twitter. I den första versionen så uppdaterades data endast när nya ”toppnyheter” genererades, men i nuvarande, andra versionen, så uppdateras data mer kontinuerligt. Just nu visas antal delningar bara under Aktuellt-filken, men det är enkelt att lägga till det på alla sidor, om det skulle visa sig fungera bra.
Toppnyheterna tas dock fortfarande fram genom nyhetr.se:s ”wordbust”-teknik, och antalet delningar påverkar inte var länken visas på sidian. Utöver att kunna se antalet delningar så lagrar jag naturligvis antalet, så att det i framtiden, till exempel kommer att gå att göra ”topplistor” över vlika nyhter som delats mest, utan att behöva fråga Facebook och Twitter igen. Även statistik på vilken av de två tjänsterna delningar av nyhetslänkar är störst går naturligtvis att ta fram. Min gissning, efter att ha provkört mitt script någon timme, är att Facebook över överlägset Twitter när det gäller antalet delningar som en nyhet får, ofta med en faktor 10.

Funktionen är inte svår att programmera för den som önskar göra något liknande för andra sidor, och det behöver naturligtvis inte vara nyhetsartiklar som antalet delningar (Share) på Facebook och Twitter visas för, det kan var vilka webbsidor som helst. Facebook, Twitter och LinkedIn har officiella eller inofficiella URLs för att hämta antal delningar.

Till exempel ger anropet:

 
http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http://www.frisim.com

följande svar från Twitter om antal delningar i JSON-format:

{"count":2,"url":"http://www.frisim.com/"}

och anropet:

 
http://graph.facebook.com/http://www.frisim.com

till Facebooks API, ger:

{
   "id": "http://www.frisim.com",
   "shares": 3
}

Något som inte framgår så väl av exemplen ovan är att både Facebook och Twitter normaliserar de länkar man skickar in, så att man får med en URL i utdata kan vara användbart, speciellt om man vill ha hjälp med URL-normalisering (Normalisering innebär tvättning av URL:ar med hänsyn till ”konstiga” parametrar i länken som inte påverkar till vilken sida de leder.) Normalisering är svårt, och den fungerar lite olika hos Facebook och Twitter. Hur ”rätt” data från dessa API:er är, är också svårt att ta reda på, men det jag sett hittills ser i alla fall rimligt ut.

Lite inspiration till att göra dett fick jag från Slashat-Tommie och hans webbsida tugg.nu, men framförallt från tråden See how many times a URL has been shared on FacebookHacker News för nästan ett halvår sedan.

Comments are closed.