Nyhetr.se med uppdaterad front-end

Nyhetr.se har fått ett uppdaterat utseende. Jag har tidigare provat utseeende på domänen Nyhetsfilter.se vilket jag skrev om i förra inlägget. Att flytta från Nyhetsfilter.se till Nyhetr.se innebar (förhoppningsvis!?) inte några större problem, då det är bara är front-end som är utbytt. Det handlade mest om att inte råka skriva över några gamla PHP-script.

Syftet med uppdateringen har varit att göra utseende och funktion så pass enkel att det går att använda samma version i mobil som på stor-skärm. Som det är nu så är det bra menyn som anpassas beroende på skärmbredd. Det är några funktioner på sajten som i och med detta har försvunnit. Funktionen för att kunna skapa en ”personlig” RSS-feed med ”viktiga nyheter”, via inloggning med Twitter, är nu borta. Antagligen ingen större förlust. Detta var en funktion som var lite för komplex för att funka bra i mobilen.

Det som triggade uppdateringen var flera mail från Google Webmaster Tools som börjat påminna om att Google tycker att sajten inte funkar så bra för små skärmar, och att de har slutat skicka mobil-sökningar till sajten. Jag hoppas att denna uppdatering ska vara tillräcklig som ”svar” på detta problem.

  1. Unika Infocom skriver:

    Vi arbetar i en kluster-baserad plattform där varje del har sina egna uppgifter och funktioner (”microservices”). Detta arbetssätt möjliggör större frihet för dig som utvecklare då du i större skala själv kan påverka vilka tekniker du använder för att utveckla dina microservices. Det ställer också högre krav på dig som individ då du har ett större ansvar för hela kedjan och behöver ha bra förståelse för vilka tekniker som ska tillämpas för att på bästa sätt lösa ett behov.

    Några exempel på microservices som körs i plattformen just nu är statistikdatabas, innehållsdatabas, adminsystem, rekommendationsmotor och ad-server. Huvudfokus för dig kommer att ligga i vidareutveckling av rekommendationsmotorn och ad-servern.

  1. There are no trackbacks for this post yet.