Frisim feedCache testsida

Detta är en testsida för Frisim feedCache. Här visas hur SMALLWIDGET ser ut när den placeras på en webbsida. Exempel-nyhets-rutan nere till höger visar de senaste nyheterna från DN.se genom sökningen [url:dn.se] och beskrivningstexten är manuellt satt till [DN.se]. Den kod-snutt som behövs för att visa upp dessa nyheter ser ut såhär:

<script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="http://feedcache.frisim.se/?q=url:dn.se&o=SMALLWIDGET&b=DN.se"></script>

Prova gärna på din egen webbsida! Det är gratis. Alla data laddas från Google App Engine. Funktionen ingår i Frisim feedcache som tillhandahåller nyhtetsrubriker i en flera olika format. Tjänsten finns beskriven på webbsidan för Frisim feedCache.

Om dina sökord innehåller svenska tecken, och du inte använder ISO-8859-1-kodad text på din webbsida, så måste du ersätta å med %e5 och ä med %e4 och ö med %f6 i dina sökord.